Home » Wat is een pneumokokkenziekte?
Close Mobile Navigation
Wat is een pneumokokkenziekte? illustration

Wat is een pneumokokkenziekte?

Een pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de bacterie “Streptococcus pneumoniae” en is de belangrijste oorzaak van longontsteking (pneumonie).¹

Deze bacterie kan volgende ziekten veroorzaken²:

Longontsteking pneumokokkenziekte

Longontsteking

Oorontsteking pneumokokkenziekte

Oorontsteking

Bloedinfectie pneumokokkenziekte

Bloedinfectie

Hersenvliesontsteking pneumokokkenziekte

HersenvliesontstekingZieke of gezonde mensen kunnen deze bacteriën verspreiden door²:

Te hoesten pneumokokkenziekte

Te hoesten

Te niezen en te snuiten pneumokokkenziekte

Te niezen en te snuiten

Nauw contact met anderen pneumokokkenziekte

Nauw contact met anderen

Te zoenen pneumokokkenziekte

Te zoenenWat zijn de symptomen?

De symptomen van een pneumokokkenziekte hangen af van het besmette deel van het lichaam.
De symptomen van longontsteking zijn²:

Koorts en rillingen pneumokokkenziekte symptomen

Koorts en rillingen

Snelle en moeilijke ademhaling pneumokokkenziekte symptomen

Snelle en moeilijke ademhaling

Zware hoest pneumokokkenziekte symptomen

Zware hoest

Pijn op de borst pneumokokkenziekte symptomen

Pijn op de borst


Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

  1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
  2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
  3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
  4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
  5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
  6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
  7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.