Home » Officiële aanbevelingen
Close Mobile Navigation
Officiële aanbevelingen dr pneumokokken

Officiële aanbevelingen

De Hoge Gezondheidsraad heeft in 2022 nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor het vaccineren van volwassenen tegen pneumokokken (Advies 9674).4

Praat vandaag nog met uw arts of apotheker om vaccinatie tegen pneumokokkenziekten te bespreken.⁴

Gezonde personen van 65 jaar of ouder.

65 jaar pneumokokken

Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit:

 • Chronisch hartlijden
 • Chronisch longlijden of rokers
 • Chronisch leverlijden of alcoholmisbruik
 • Chronisch nierlijden
 • Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico
 • Diabetes mellitus

Vanaf de leeftijd van 16 jaar indien u een verhoogd risico hebt:

 • Stoornis van de immuniteit
 • Geen of slechtwerkende milt, sikkelcelanemie en hemoglobuline problemen
 • Lek van hersenvocht of een cochleair implantaat
16 jaar pneumokokken

Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

 1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
 2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
 3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
 4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
 5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
 6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
 7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.