Home » De gevolgen van een pneumokokkenziekte
Close Mobile Navigation
De gevolgen van een pneumokokkenziekte

De gevolgen van een pneumokokkenziekte

Een pneumokokkenziekte kan ernstige complicaties veroorzaken, maar ook leiden tot een ziekenhuisopname of zelfs een overlijden

De pneumokokkenbacterie kan ernstige ziekten veroorzaken:

Pneumokokkenpneumonie pneumokokkenziekte

Pneumokokkenpneumonie

Bij een pneumokokkenpneumonie zijn de longen ontstoken. Sommige mensen lopen meer risico dan anderen, maar iedereen kan een longontsteking veroorzaakt door pneumokokken krijgen.²

Een pneumokokkenpneunomie kan ernstig zijn want² :

  • Ze kan plots optreden
  • In sommige gevallen kan ze leiden tot problemen met de ademhaling.
  • De pneumokokkenbacterie kan zich verpreiden naar andere delen van het lichaam, ook de bloedbaan.

Een pneumokokkenpneumonie kan leiden tot een ziekenhuisopname en zelfs een overlijden.³

Pneumokokkenbacteriëmie

Een bacteriëmie is een bloedinfectie. Ze kan leiden tot een lage bloeddruk en schade aan bepaalde organen zoals het hart en de nieren.²

De gemiddelde sterfte van een pneumokokkenbacteriëmie bedraagt 20% bij 65-jarigen en 40% bij 85-plussers.⁴

Pneumokokkenbacteriëmie pneumokokkenziekte
Pneumokokkenmeningitis pneumokokkenziekte

Pneumokokkenmeningitis

Meningitis is een zeldzame, maar ernstige ziekte. De hersenvliezen en de ruggenmergvliezen zwellen hierbij op.²

Bijna de helft van de patiënten met pneumokokkenmeningitis krijgt ernstige complicaties zoals gehoorverlies of neurologische stoornissen.³

Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

  1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
  2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
  3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
  4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
  5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
  6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
  7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.