Home » Hoe kunt u zichzelf beschermen?
Close Mobile Navigation
Hoe kunt u zichzelf beschermen pneumokokken

Hoe kunt u zichzelf beschermen?

Er zijn verschillende manieren om jezelf te beschermen tegen pneumokokkenziekten door middel van bepaalde hygiënegewoontes en vaccinatie.

Hoe kunt u zichzelf beschermen?

Vermijd nauw contact met zieke mensen pneumokokken

Vermijd nauw contact met zieke mensen

hygiëne pneumokokken

Was uw handen en pas een goede hygiëne toe bij hoesten, niezen en neus snuiten

Laat u vaccineren pneumokokken

Laat u vaccineren

Hoe werkt vaccinatie?⁷

pneumokokken hoeveelheid dode of geïnactiveerde bacterie

Een kleine hoeveelheid dode of geïnactiveerde bacterie- of virusdeeltjes worden in je lichaam gespoten.

Je lichaam maakt antistoffen aan om de bacterie- of virusdeeltjes te bestrijden.

pneumokokken vaccination-etape
pneumokokken Als later echte ziektekiemen je ooit aanvallen, beschermen de antistoffen je.

Als later echte ziektekiemen je ooit aanvallen, beschermen de antistoffen je.

Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

  1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
  2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
  3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
  4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
  5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
  6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
  7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.