Home
Close Mobile Navigation
pneumo Pneumokokkenziekte dr

Pneumokokkenziekte
Loopt u een verhoogd risico?

Een pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de bacterie “Streptococcus pneumoniae” en is de belangrijkste oorzaak van longontsteking (pneumonie).¹

Jaarlijks in België :

hospital pneumokokkenziekte

Ongeveer 5800 ziekenhuis-
opnames³

Belgium pneumokokkenziekte

Ongeveer 430 overlijdens³

tombe pneumokokkenziekte

Sterftecijfer tot 12% bij 65 plussers


Wat is een pneumokokkenziekte?

Wat is een pneumokokkenziekte?

Een pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de bacterie “Streptococcus pneumoniae” en is de belangrijkste oorzaak van longontsteking (pneumonie).¹

Loop ik gevaar?

Iedereen kan een pneumokokkenziekte oplopen, maar sommige mensen lopen meer risico dan anderen.²

Loop ik gevaar pneumokokkenziekte
Wat zijn de gevolgen van een pneumokokkenziekte?

Wat zijn de gevolgen van een pneumokokkenziekte?

Een pneumokokkenziekte kan ernstige complicaties veroorzaken, maar ook leiden tot een ziekenhuisopname of zelfs een overlijden.³

Hoe kunt u zichzelf beschermen?

Er zijn verschillende manieren om jezelf te beschermen tegen pneumokokkenziekten door middel van bepaalde hygiënegewoontes en vaccinatie.

Hoe kunt u zichzelf beschermen pneumokokkenziekte
Officiële aanbevelingen pneumokokkenziekte dr

Officiële aanbevelingen

De Hoge Gezondheidsraad heeft in 2022 nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor het vaccineren van volwassenen tegen pneumokokken (Advies 9674).⁴

Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

  1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
  2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
  3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
  4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
  5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
  6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
  7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.