Home » Loop ik gevaar?
Close Mobile Navigation
Loop ik gevaar pneumokokkenziekte

Loop ik gevaar?

Iedereen kan een pneumokokkenziekte oplopen, maar sommige mensen lopen meer risico dan anderen

U loopt misschien een groter risico maar weet het niet

Vooral ouderen zijn vatbaarder voor een pneumokokkenziekte. Het immuunsysteem wordt immers zwakker naarmate we ouder worden.²

Het aantal mensen met een pneumokokkenziekte ligt hoger bij 50-plussers.⁵

Het aantal mensen met een pneumokokkenziekte ligt hoger bij 50-plussers.
pneumokokkenziekte Als u chronische gezondheidsproblemen

Als u chronische gezondheidsproblemen of een immuunaandoening hebt, loopt u meer risico om een pneumokokkenziekte op te lopen.⁶ *

Sommige medische aandoeningen kunnen uw immuunsysteem verzwakken en het risico op een pneumokokkenziekte doen toenemen, zoals:

DIABETES pneumokokkenziekte icon

Bij DIABETES: 1,4 tot 4,6 keer meer risico⁶*

HARTAANDOENINGEN pneumokokkenziekte icon

Bij HARTAAN-DOENINGEN, tot 9,9 keer meer risico⁶*

CHRONISCHE LONGZIEKTE pneumokokkenziekte icon

Bij CHRONISCHE LONGZIEKTE (COPD): 1,3 tot 16,8 keer meer risico⁶*

Praat vandaag nog met uw arts of apotheker om vaccinatie tegen pneumokokkenziekten te bespreken⁴.

Vanaf de leeftijd van 65 jaar

Vanaf de leeftijd van 50 jaar indien u een chronische ziekte hebt:

 • Chronisch hartlijden
 • Chronisch longlijden of rokers
 • Chronisch leverlijden of alcoholmisbruik
 • Chronisch nierlijden
 • Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico
 • Diabetes mellitus

Vanaf de leeftijd van 16 jaar indien u een verhoogd risico hebt:

 • Stoornissen van de immuniteit
 • Personen met geen of slechtwerkende milt, sikkelcelanemie en hemoglobulineproblemen
 • Personen met een lek van hersenvocht of een cochleair implantaat

Patiëntenbrochure

Voor meer informatie over pneumokokkenziekte, de risico’s en gevolgen ervan, en hoe u zich kunt beschermen.

Referenties

 1. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/preventie-van-ernstige-pneumokokkeninfecties . Last access: 10/2022.
 2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html .Last access: 10/2022.
 3.  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. Welke pneumokokkenvaccinatie bij ouderen? KCE; 2016 Rapport 274As. Last access: 10/2022.
 4. Hoge Gezondheidsraad. Vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen). Brussel: HGR; 2022. Advies nr 9674. Last access: 10/2022.
 5. Verhaegen J. Surveillance van de pneumokokkeninfecties in België.Verslag voor 2016. Nationaal Referentiecentrum voor invasievepneumokokkeninfecties, UZ Leuven.
 6. Torres A. et al. Whichindividuals are at increased risk of pneumococcal disease and why? Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. BMJ 2015;0:1-6.
 7. https://www.laatjevaccineren.be. Last access: 10/2022.

* Vergeleken met volwassenen zonder deze chronische aandoening.